Kontrolli i shenjave në lëkurë
Mësoni vetë se çfarë ndodh në trupin tuaj dhe komunikoni menjëherë me dermatologun për një ekzaminim individual. Vendosni të dhënat tuaja në formatin e mëposhtëm dhe lexoni një vlerësim të përgjithshëm.
Të gjitha shenjat dhe karakteristikat që përshkruhen në vetëvlerësimin tuaj janë të një karakteri të përgjithshëm dhe mund të mos shprehin saktë gjendjen ose sëmundjen tuaj. Për këtë arsye është i nevojshëm ekzaminimi tek dermatologu.

PUNA SHKENCORE

PUNA SHKENCORE:

I. ANALIZA PERMBLEDHESE E PUNIMEVE SHKENCORE:

1

Doktorata ne Universitetin e Janines.

 

Viti 2004

2

Libra te botuar

5

3

Përkthime të librave mjekësorë dhe përgjegjës botimi

2

4

Botime në revista shkencore dermatologjike

17

5

Referime ne Kongrese Shkencore te Dermatologjise

dhe botime ne librat e permbledhjes

61

6

Botime per informimin e publikut ne gazeta e revista

75

 

II. TABELA E REVISTAVE TE PUNIMEVE TE BOTUARA.

Journal of Europian Academy of Dermatology

2

Cutis (USA)

1

Helenic Dermato-venereological Review.

2

The star (Journal of leprosy -USA)

1

Acta Dermatovenereologica Albanica

6

Revista Mjeksore

1

Farmaceutika

1

Stud. Shkenc. Stud.

1

” Deltos” : Journal of the History of Hellenic Medicine

1

Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica

1

SHUMA

17

 

III.INDEKSI I CITIMEVE:

1.Punimi B 15 (Shih listen me poshte)

2.Citime në revista dermatologjike të huaja

1.Citim ne liber te huaj

2.Punimi B 8

19 Citime në revista të huaja

2.Citime në libra të huaj

3.Punimi C 3

1 Citim në doktoratë të huaj.

1. Citim në artikull shqip

4.Punimi C 4

1 Citim shqip

5.Punimi A

1. Citim në temë dipllome të huajSHUMA

28 Citime të punimeve të botuara

IV. LISTA E PUNIMEVE

A) DOKTORATA

STUDIM I AFTESISE NEUTRALIZUESE TE ALKALEVE NE SIPERFAQEN E LEKURES NE NJEREZ TE SHENDOSHE DHE NE TE SEMURE ME PSORIASIS DHE DERMATIT KONTAKTI.

University of Ioannina. 2004.

B) PUNIME TE BOTUARA NE REVISTA SHKENCORE DERMATOLOGJIKE


1.NAKUCI MM, BASSUKAS ID. Office - Based Treatment of Basal Cell Carcinoma with Immunocryosurgery. Feasibility and Efficancy. Acta Dermatologica Alpina, Pannonica et Adriatica. Accepted for Publication April 12, 2013.

2.NAKUCI MM, ZEMANI A. History of Albainan Medicine during post Byzantine Period. Special issue of” Deltos” : Journal of the History of Hellenic Medicine. 2012.

3. NAKUCI M, BASSIUKAS K, BASSUKAS I, HATZIS I. Methods of Measurement of "Alkaline Neutralizing Ability" (Technique and Applications). Acta Dermatovenereologica Albanica” Vol 7, No 1, 89-95, 2010.

4.NAKUCI M, NAKUCI MM. Focal epithelial hyperplasia: four case in one family. Acta Dermatovenereologica Albanica” Vol 6, N1, 115-117, 2009.

5. NAKUCI M., KOSTAQI K.,THEMELI Y. Imikimod (Imiquimod, Aldara) 5%  a new Immune Modulating Drug in Dermatology. Administration of topical 5% imiquimod crem in a case of Alopecia Totalis and Rewiev of the Literature. Albanian Journal of Pharmaceutical Science. 1, 37-42, 2008.

6. NAKUCI M., NAKUCI  M.M.. Some Philosophic Aspects of Dermatology Acta Dermatovenereologica Albanica” 1, 167-169, 2006.

7. NAKUCI MM., BASSIUKAS K., HATZIS I. Washing and hydration effect on the  “Alkaline Neutralization Ability” and pH of the Skin Surface in the Healthy People. Acta Dermatovenereologica Albanica” 3, 115-118, 2006.

8. BASSIUKAS K, NAKUCI MM, DHIMOU S, KANELLOPOULOU M, ALEXIS I.  Zosteriform cuteneous metastasis from breast adenocarcinoma. Journal of European Academy of Dermatology. 19, 593-596, 2005. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας Αφροδισιολογίας. 26-29 Ιουνίου 2003.

9. NAKUCI M, NAKUCI MM. Short History of Dermatovenereology in Albania. Acta Dermatovenereologica Albanica” 1, 87-90, 2004.

10. NAKUCI MM., BASSIUKAS K., HATZIS I. Study of “Alkaline Neutralization Ability” of the Healthy Skin in Patients with Psoriasis and Contact Dermatitis

Acta Dermatovenereologica Albanica” 1, 57-59, 2004

11. STERGIOPOULOU H, TZINA A, NAKUCI MM,KANELLOPOULOU M, NTOUFAS G, HAVELAS H, ALEXIS I. Acne fulminans after treatment with isotretinoini. Helenic Dermato-venereological Review 14, 82-85, 2003. 2ο Πανηπειρωτικό Ιατρικό Συνέδριο. 10- 12 Οκτωβρίου 2002.

12. HAVELAS H, BASSIUKAS K, NAKUCI MM, TZINA A, MARINOU E, STERGIOPOULOU H. Steatocystoma multiplex. Helenic Dermato-venereological Review 14, 82-85, 2003. 2ο Πανηπειρωτικό Ιατρικό Συνέδριο. 10- 12 Οκτωβρίου 2002.

13.NAKUÇI M. Botimet mjekesore shqiptare ne literaturen boterore. (1967-1998). Revista Mjekesore. Tirane. 1999:2: 115-120.

14. BASSIUKAS K, NAKUÇI MM, CHRISTOPHOROU N, IOANNOU M, ANDREU E, XATZIS J. Pachyonychia congenita. Journal of European Academy of Dermatology. 9,188-190, 1997. 6 Πανελλήνιο Δερματολογικό Συνέδριο. Αθήνα 16-18 Ιουνίου 1995.

15. BASSIUKAS K., FRAGIDHU M., NAKUÇI MM. ZIOGA A., CHRISTOPHOROU N., XATZIS J. Atrophodermia vermiculata. Cutis. (USA) Vol 59, N:6, June 1997. XIII-e Session des Journe Medicales Balkanique/ 8, 9, 10, Juillet 1993, Jannina Greece.

16. NAKUÇI M,NAKUÇI MM, SULÇEBE G. Hansen's Disease in Albania. The Star (USA) May/June 1994 pp. 14-15.

17. NAKUÇI M. Nje studim dermatoglifiki mollezave te gishtave dhe pellembeve te duarve ne nje grup njerezish te qytetit te Tiranes. Punime shkencore. University of Tirana, 1988, pp 46-51

 

C) LIBRA.

1.  "Koncepte mbi mjekesine" Shtepia botuese “Mamina”  Tirana 1995. 26 faqe.

2. "Aspekte dermatoglifike" Shtepia botuese “Mamina”  Tirana 1996. 80.faqe

3. "Probleme sociale dhe epidemiologjike (Prosek 1990-1991)" Shtepia botuese “Mamina” Tirana 1999. 102 faqe.

4. "Figura te shquara te mjekesise" Shtepia botuese “Mamina”  Tirana. 2001. 214 faqe.

5. "Atlas i Dermatologjise" Vol. I. Semundjet infektive. Instituti i Studimeve Dermatologjike. Tirane 2007. 345 faqe, 750 foto.

D) PERKTHIME TE LBRAVE MJEKESORE. (PERGJEGJES BOTIMI)

1. XATZIS J, BASSIUKAS K. Kapituj te zgjedhur te dermatologjie. School of Medicine. University of Ioannina.2001. Pergjegjes i botimit shqip: Nakuci. Μ. Perkthyes: Nakuci M. Botuar ne CD-ROM dhe ne Internet. http://www.daedalus.math.uoi.gr

2. Kujdesi mjekesor primar. Mjekesia e pergjithshme/familjare dhe ceshtje te shendetit publik ne Greqi dhe Shqiperi. School of Medicine. University of Ioannina.2001. Pergjegjes i botimit shqip: Nakuci. Μ. Perkthyes: Nakuci M, Popa O. Botuar ne CD-ROM dhe ne Internet. http://www.daedalus.math.uoi.gr

E) REFERIME NE KONGRESE DHE KONFERENCA SHKENCORE TE DERMATOLOGJISE

1. CHRISTOPHOROU N., BASSIUKAS K., TZERMIAS CH. FRAGIDHU M., NAKUÇI M., ZOANNOU A., AND XATZIS J. Xeroderma Pigmentosum in three sisters. XIII-e Session des Journe Medicales Balkanique/ 8, 9, 10, Juillet 1993, Jannina Greece.

2. NAKUÇI M., NAKUÇI MM., Clinic of leprosy and diagnostic tests. XIII-e Session des Journe Medicales Balkanique/ 8, 9, 10, Juillet 1993, Jannina Greece.

3. BASSIUKAS K., FRAGIDHU M., NAKUÇI MM. ZIOGA A., CHRISTOPHOROU N., XATZIS J. Atrophodermia vermiculata. XIII-e Session des Journe Medicales Balkanique/ 8, 9, 10, Juillet 1993, Jannina Greece.

4. NAKUÇI. M.M., NAKUÇI M. Dermatoglyphic Aspects of Leprosy Patients and their relatives in Albania. International Leprosy Congress. Orlando Florida August 29-september 4 1993. USA.

5. NAKUÇI M.,NAKUÇI M.M., Delenda Lepra. Organization of the struggle for eradication of leprosy in Albania. International Leprosy Congress. Orlando Florida August 29-september 4 1993. USA.

6. NAKUÇI M, NAKUÇI MM. The History Of Struggle Against Endemik Dermatophytosis In Albania. Congress of Dermatology and Venereology. Sofia (Bulgaria) 1994. 1st Annual Meeting of Dermatology» του Ιδρύματος Δερματολογικών Μελετών. Τίρανα. 8 February 2002

7. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ., ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Μ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ., NAKUCI MM., ΜΗΤΣΙΟΥ Σ., ΧΑΤΖΗΣ Ι. Παχυδερμοπεριόστοση και Ελικοειδής Παχυδερμία. (Δυο περιστατικα). 6 Πανελλήνιο Δερματολογικό Συνέδριο. Αθήνα 16-18 Ιουνίου 1995.

8. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Ν., ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Ι., ΑΝΔΡΕΟΥ Ε., NAKUÇI MM., ΧΑΤΖΗΣ Ι. Τραχυωνυχία. (Δυστροφία των 20 νυχιών). 6 Πανελλήνιο Δερματολογικό Συνέδριο. Αθήνα 16-18 Ιουνίου 1995.

9. BASSIUKAS K, NAKUÇI MM, CHRISTOPHOROU N, IOANNOU M, ANDREU E, XATZIS J. Pachyonychia congenita. 6 Πανελλήνιο Δερματολογικό Συνέδριο. Αθήνα 16-18 Ιουνίου 1995.

10. NAKUÇI M.,NAKUÇI M.M., Sun and sea Bathing in psoriasis. International meeting on clinical dermatology "Hot Line" Athens Greece 28-31 March 1996.

11. NAKUÇI M.,NAKUÇI M.M., Our experience of using liquid nitrogen for skin disease and cosmetics aspects. 7th National Congress of Dermatology and Venerology. Sofia (Bullgaria) May 11-13, 2000. 1st Congress of Dermatovenerologosts of FYROM. Ohrid. September 25-28 1996.

12.  NAKUÇI M.,NAKUÇI M.M., Trichophytia adultorum. 2nd Congress of Dermatovenerologosts of FYROM. Ohrid. September 13-16 2000.

13. MIKEL NAKUCI. Skin Surface pH And Its Importance As A Protecting Factor.  1st Annual Meeting of Dermatology» του Ιδρύματος Δερματολογικών Μελετών. Τίρανα 8 February 2002.

14. Μ. ΝΑΚΟΥΤΣΗΣ, Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΝΤΟΥΦΑΣ, Ε. ΜΑΡΙΝΟΥ, Μ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. ΑΛΕΞΗΣ. Γυροειδής αλωπεκία τριχωτού κεφαλής και λεύκη σε ασθενή με αυτοάνοσα ενδοκρινικά νοσήματα: σακχαρώδη διαβήτη και υπερθυροειδισμό. 2ο Πανηπειρωτικό Ιατρικό Συνεδριο. 10- 12 Οκτωβρίου 2002

15. Χ.ΧΑΒΕΛΑΣ, Κ.ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ, Μ.ΝΑΚΟΥΤΣΗΣ, Α.ΤΖΙΝΑ, Ε.ΜΑΡΙΝΟΥ, ΧΡ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ. Πολλαπλούν στεατοκύστωμα. 2ο Πανηπειρωτικό Ιατρικό Συνεδριο. 10- 12 Οκτωβρίου 2002

16. Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΤΖΙΝΑ, M. NAKUCI, Μ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Γ ΝΤΟΥΦΑΣ, Χ. ΧΑΒΕΛΑΣ, Ι. ΑΛΕΞΗΣ. Kεραυνοβόλος ακμή μετά απά θεραπεία με ισοτρετινοΐνη. Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας  14, 82-85, 2003. 2ο Πανηπειρωτικό Ιατρικό Συνεδριο. 10- 12 Οκτωβρίου 2002.

17. MIKEL NAKUCI, JOHN HATZIS. Paraneoplastic Dermatoses: Mechanisms, Classification, Diagnosis and their Importance in Everyday Dermatological Practice. 10th Albanian – American Conference of Medicine and Surgury. November 2002.

18. MIKEL NAKUCI, JOHN HATZIS. Study Of “Alkali Neutralization Capacity” of the Skin Surface and the Skin Surface pH in Healthy People. The First International Symposium of Dermatovenerologists of Kosova. 5 and 6 September 2003.

19.MANTHO NAKUCI, MIKEL M. NAKUCI.  Morbus Heck in Albania. The First International Symposium of Dermatovenerologists of Kosova. 5 and 6 September 2003.

20. MIKEL NAKUCI. Teledermatolgy ant it’s importance in everyday practice. «2nd Annual Meeting of Dermatology» του Ιδρύματος Δερματολογικών Μελετών. Τίρανα. 8 February 2003

21.MIKEL NAKUCI. Study Of “Alkali Neutralization Capacity” of the Skin Surface and the Skin Surface pH in different keratin layers. «3rd Annual Meeting of Dermatology» του Ιδρύματος Δερματολογικών Μελετών. Τίρανα. 8 February 2004

22. NAKUÇI M. NAKUÇI MM. NAKUÇI E. Scabies in IDS for a 5-year period 1998-2002. «3rd Annual Meeting of Dermatology» του Ιδρύματος Δερματολογικών Μελετών. Τίρανα. 8 February 2004

23. NAKUÇI M, NAKUÇI MM. Skin signs of internal diseases. «3rd Annual Meeting of Dermatology» του Ιδρύματος Δερματολογικών Μελετών. Τίρανα. 8 February 2004

24. NAKUÇI MM, ΣΑΒΒΑ Μ, ΦΩΤΙΚΑ Χ, ΖΙΩΓΑ Α, ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Κ, ΜΠΑΣΟΥΚΑΣ Ι. Λευκοκυττοκλαστική αγγειίτιδα σε χρήστη κοκαΐνης. ΕΔΑΕ Εαρινή Ημερίδα. Θεσσαλονίκη 3 Απριλίου 2004. 3rd Congress of Dermatovenerologosts of FYROM. Struga. September 15-18 2004.

25. KANELLOPOULOU M, NAKUCI M, ZIOGA A, DOUFAS G, ALEXIS A, STERGIOPOULOU C. Toxocariasis presented as eosinophilic cellulites. Toxocariasis με μόνη κλινική εκδήλωση στο δέρμα ηωσινοφιλικής κυτταρίτιδας. 13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Florence, Italy 17-21 November 2004. ΕΔΑΕ Εαρινή Ημερίδα. Θεσσαλονίκη 3 Απριλίου 2004

26. NAKUÇI MIKEL, ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Μέθοδοι μέτρησης της «Ικανότητας Εξουδετέρωσης Αλκαλεων» και τoυ pH της επιφάνειας του δέρματος (Τεχνική Και Εφαρμογές).  Ετήσιο 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνεδριό. 27-01 Μαϊου 2004.

27. NAKUÇI M, NAKUÇI MM. Institute of Dermatological Studies. Tirana. Albania. 3rd Congress of Dermatovenerologosts of FYROM. Struga. September 15-18 2004.

28. NAKUÇI M, NAKUÇI MM. Vitiligo in Albania for a 6 year period according to the data of  Institute of Dermatological Studies in Tirana. 13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Florence, Italy 17-21 November 2004.

29. KARALI E, KARADAKIS S, KOSTAKI E, KALDERI M, NAKUCI M. Metastatic cancer to the skin «4th Annual Meeting of Dermatology» του Ιδρύματος Δερματολογικών Μελετών. Τίρανα. 8 May 2005.

30. NAKUCI M, BASSIUKAS K, HATZIS I.  Efect of washing and hydration with occlusion in “Alkaline Neutralization Ability” and pH of the skin in healthy people. «4th Annual Meeting of Dermatology» του Ιδρύματος Δερματολογικών Μελετών.. Τίρανα. 8 May 2005.

31. GJIKA A, NAKUCI MM, NAKUCI M. Acne juvenilis in IDS for a 7 years period (1998-2004).

«4th Annual Meeting of Dermatology» του Ιδρύματος Δερματολογικών Μελετών. Τίρανα. 8 May 2005.

32. NAKUCI E, NAKUCI MM, NAKUCI M. Psoriasis in IDS for a 7 years period (1998-2004). «4th Annual Meeting of Dermatology» του Ιδρύματος Δερματολογικών Μελετών. Τίρανα. 8 May 2005.

33. TAKO A, NAKUCI MM, NAKUCI M. Atopicf dermatitis in IDS for a 7 years period (1998-2004). «4th Annual Meeting of Dermatology» του Ιδρύματος Δερματολογικών Μελετών. Τίρανα. 8 May 2005.

34. GJAPI R, NAKUCI MM, NAKUCI M. Alopecia in IDS for a 7 years period (1998-2004). «4th Annual Meeting of Dermatology» του Ιδρύματος Δερματολογικών Μελετών. Τίρανα. 8 May 2005.

35. GJIKA A, NAKUCI E, ZEQO B, GJAPI R, NAKUCI MM, NAKUCI M. Rozacea in IDS for a 7 years period (1998-2004). «4th Annual Meeting of Dermatology» του Ιδρύματος Δερματολογικών Μελετών. Τίρανα. 8 May 2005.

36. MJEKIMI I PSORIASIS ME LASER DHE PERDORIMI I TIJ NE DERMATOLOGJI. Mikel Nakuci Konferenca e V-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike. Tirane 7 Maj 2006.

37. EKZEMA NE ISD PER VITET 1998- 2005. Rozaela Gjapi, Mikel Nakuci, Mantho Nakuci. Konferenca e V-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike. Tirane 7 Maj 2006

38. DERMATITIS ARTEFACTA NE ISD 1998-2005. Blerina Zeqo, Mikel Nakuci, Mantho Nakuc. Konferenca e V-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike. Tirane 7 Maj 2006

39. DY SEMUNDJE AUTOIMMUNE TE LEKURES (PEMPHIGUS VULGARIS DHE VITILIGO) ME SHFAQJE DHE DEKURS TE NJEJTE TEK I NJEJTI I SEMURE. Arjet Gjika, Mikel Nakuci, Mantho Nakuci. Konferenca e V-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike. Tirane 7 Maj 2006

40. TUMORET E LEKURES NE ISD PER VITET 1998-2005. Estela Nakuci, Mikel Nakuci, Mantho Nakuci

Konferenca e V-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike. Tirane 7 Maj 2006

41. HISTORY OF ALBANIAN MEDICINE DURING POST BYZANTINE PERIOD.

Mikel Nakuci.

Health and Society: Private and Public Medical Traditions in Greece and the Balkans (1453-1920).

Oxford Brooks University and University of Athens

8-11 December 2010.

42.PROFESOR MANTHO NAKUÇI DHE PUNA SHKENCORE ME STUDENTËT.

Mikel Nakuçi. Ana Topoviti.

Konferenca e VI-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike . Tirane 29 Tetor 2011

43.STRUKTURA E ACNEVE NË INSTITUTIN E STUDIMEVE DERMATOLOGJIKE: 2008-2010.

Blerta Leli, Eriona Xhaferaj, Marla Xhani, Ana Dilo, Arjola Deda, Mikel Nakuci

Konferenca e VI-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike . Tirane 29 Tetor 2011

44.ACNET E RËNDA: ACNE CONGLOBATA DHE ACNE FULMINAS. PARAQITJE RASTI.

Detjon Dermyshi, Elda Gjevori, Erinda Kola, M. Nakuçi.

Konferenca e VI-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike . Tirane 29 Tetor 2011

45.XANTHOGRANULOMA JUVENILE. PARAQITJE RASTI.

Besiana Balla, Megi Stafa, Erald Gega, Nakuçi.

Konferenca e VI-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike . Tirane 29 Tetor 2011

46.LEKURA DHE GRAVIDANCA. ERYTHEMA NODOSUM GRAVIDARUM. PUPPP.

Elda Semanjaku, Marion Sinani, Raserida Cepele. M. Nakuçi.

Konferenca e VI-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike . Tirane 29 Tetor 2011

47.ELASTOSIS PERFORANS SERPIGINOSA. MJEKIM I KRAHASUAR MIDIS AZOTIT TE LENGSHEM DHE LAZERIT.

Alba Braho, M. Nakuçi.

Konferenca e VI-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike . Tirane 29 Tetor 2011

48.QUIZ. CILA ËSHTË DIAGNOZA JUAJ?. Terra- Firma Forme- Dermatosis.

Jonila Saka, M. Nakuçi

Konferenca e VI-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike . Tirane 29 Tetor 2011

49.MJEKIMI I ALOPECISË ME IMUNOTERAPI.

Evi Hoxha, M. Nakuçi

Konferenca e VI-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike . Tirane 29 Tetor 2011

50.TRICHOTILOMANIA. PARQITJE RASTI.

Renina Varfaj, M. Nakuçi

Konferenca e VI-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike . Tirane 29 Tetor 2011

51.INFEKSIONET E THONJVE DHE SINDROMI I THOIT JESHIL.

E. Halili, B. Kelaj, A. Guma, E. Muçaj, M. Nakuçi

Konferenca e VI-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike . Tirane 29 Tetor 2011

53.MJEKIM I RI MBI ONYCHOLYSIS DHE ONYCHOMYCOSIS, MJEKIMI ME LAZER DIODIK 980NM.

K. Miliku, E. Islami, M. Nakuçi.

Konferenca e VI-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike . Tirane 29 Tetor 2011

54.FOTOSENSITIVITETI NGA BARNAT (TETRACIKLINAT DHE AMIODARONI).

Anisa Topoviti, Nasi Gero, Elna Cano, Dorina Topoviti, M. Nakuçi.

Konferenca e VI-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike . Tirane 29 Tetor 2011

55.EFEKTI I DIELLIT DHE PRAKTIKA DERMATOLOGJIKE.

Arjola Deda, Joana Nakuci, M. Nakuçi.

Konferenca e VI-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike . Tirane 29 Tetor 2011

56.AQUAGENIC ACROKERATODERMA SHOQËRUAR ME HYPERHIDROSIS.

Marianxhela Dakjo, Dalila Davidhi, Sara Zavalani, M. Nakuçi.

Konferenca e VI-te e Institutit te Studimeve Dermatologjike . Tirane 29 Tetor 2011

57. DIAGNOZA DERMATOLOGJIKE DHE MJEKSIA LABORATORIKE.

Mikel Nakuci.

Konferenca e Spitalit Amerikan. Tirane. 28 Janar 2012

58. MJEKIME TE REJA TE CONDYLOMATA ACCUMINATA SI NJE MASE PROFILAKTIKE PER KANCERIN E QAFES SE MITRES.

Mikel Nakuci.

Konferenca shkencore me rastin e 50-vjetorit te vdekjes se Georgios Papanikolau. Spitali Hygeia. Tirane. 24 Maj 2012.

59.OFFICE BASED TREATMENT OF BASAL CELL CARCINOMA WITH IMMUNOCRYOSURGERY.

Mikel M.M, Gaitanis G.G, Bassukas I.D.B.

21 st EADV Congress (European Academy of Dermatology and Venereology). 27-30 September 2012.  Prague. Czech Republic.

60. MIKEL NAKUCI, ENI THAKA, KEIS GEGA, INA ARIZAJ. Zosteriform cutaneous metastases from breast adenocarcinoma. A case report. Kongresi Nderkombetar i Shkencave Bio-Mjekesore" 1-4 Maj, 2013, (ICBMS-Albania 2013).

61. MIKEL NAKUCI, MAJLINDA POCI, EDIS SEVO, JOANA NAKUCI. Contact dermatitis localised at the same site of an fibroepithelioma. Case report. Kongresi Nderkombetar i Shkencave Bio-Mjekesore" 1-4 Maj, 2013, (ICBMS-Albania 2013) 

 

 

Journal of Europian Academy of Dermatology

Cutis (USA)

Helenic Dermato-venereological Review.

The star (Journal of leprosy -USA)

Acta Dermatovenereologica Albanica

Revista Mjeksore

Farmaceutika

Stud. Shkenc. Stud.

” Deltos” : Journal of the History of Hellenic Medicine

Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica

SHUMA