Kontrolli i shenjave në lëkurë
Mësoni vetë se çfarë ndodh në trupin tuaj dhe komunikoni menjëherë me dermatologun për një ekzaminim individual. Vendosni të dhënat tuaja në formatin e mëposhtëm dhe lexoni një vlerësim të përgjithshëm.
Të gjitha shenjat dhe karakteristikat që përshkruhen në vetëvlerësimin tuaj janë të një karakteri të përgjithshëm dhe mund të mos shprehin saktë gjendjen ose sëmundjen tuaj. Për këtë arsye është i nevojshëm ekzaminimi tek dermatologu.

EKZAMINIMI ME LLAMBëN E WOOD-IT

Analiza me llambën e Wood-it

Llamba e Wood-it lëshon rreze ultraviolet që vënë në dukje elemente të ndryshme të lëkurës. Përdoret në diagnostikimin e:

  1. Sëmundjeve mikotike.
  2. Eritrasmës.
  3. Vitiligos. Ndihmon shfaqjen e zonave të zbardhura te persoant me lëkurë të bardhë, stadin e depigmentimit të parakohshëm, procedurat e rifitimit të ngjyrës së lëkurës etj.
  4. Melasmës. Me llambën e Wood-it melasma mund të klasifikohet në katër kategori: sipërfaqësore, të lëkurës, të përzier dhe në tipin e papërcaktuar. Ky klasifikim ndihmon në parashikimin e rezultateve të mjekimit.

Llamba e Wood-it