Kontrolli i shenjave në lëkurë
Mësoni vetë se çfarë ndodh në trupin tuaj dhe komunikoni menjëherë me dermatologun për një ekzaminim individual. Vendosni të dhënat tuaja në formatin e mëposhtëm dhe lexoni një vlerësim të përgjithshëm.
Të gjitha shenjat dhe karakteristikat që përshkruhen në vetëvlerësimin tuaj janë të një karakteri të përgjithshëm dhe mund të mos shprehin saktë gjendjen ose sëmundjen tuaj. Për këtë arsye është i nevojshëm ekzaminimi tek dermatologu.

CURRICULUM VITAE

1. SHENIME BIOGRAFIKE

1983-1988 Shkolla e larte: Fakulteti i Mjekesise UT.
1/9/1988 - 30/11/1988 Sherbimi ushtarak: Tirane 3 muaj.
1/12/1988-30/8/1989 Spitali i pergjithshem i qytetit Rreshen. 
1/9/1989 - 1/6/1991 Pergjegjes i qendres shendetsore Prosek, Rreshen.
Korrik 1991 Bashkpunetor i grupit mjekesor amerikan ne veri te Shqiperise.
1/1/1992- 23/10/1996  Klinika e Dermatologjise e Universitetit te Janines Greqi.

1996 Diplomuar ne Dermatologji.

1996- Njohja e diplomes se mjekut ne universitetet e Greqise.
1996-Aprovohet nga universiteti i Janines tema e doktorates.
Tetor 1996- shkurt 1998 Mjek ne qendren shendetsore Varlam, Janine, Greqi.
1/7/ 1998- 1/7/ 2001 Klinika e Patologjise ne spitalin e Lefkadhes, Greqi. 
26/7 2001 – 30/7/2004 Klinika e Dermatologjise e Universitetit te Janines, Greqi.

1/7/2004- 31/12/2007  Pergjegjes shkencor i Deges se Janines te Laser Line Clinics, dhe bashkpunetor shkencor i Klinikes Dermatologjike Laser dhe Transplant i Flokeve te Medical Center Athens, Greqi.
1/1/2006 – 15/4/2008. Pergjegjes i deges se Dermatologjise Kozmetike te Institutit te Studimeve Dermatologjike Tirane.
16/4/2008 deri sot Drejtor i Institutit te Studimeve Dermatologjike.Tirane.dhe Klinike Private Dermatologjike.

2005 deri sot. Klinike private Dermatologjike. Greqi.

2. DIPLOMA

1. Diplome e Mjekesise se Pergjithshme- Universiteti i Tiranes.
2. Njohja e diplomes se mjekesise se pergjitheshme nga DH.I.K.A.T.S.A. Athine.
3. Diplome e dermatologjise - Universiteti iTiranes.

4. Diplome e Dermatologjise ne Greqi.

5. Diplome e doktorates - Universiteti i Janinines, Greqi.

3. AKTIVITETI SHKENCOR

1984 - 1988 Kryetar i Shoqates Shkencore te Studenteve te Fakultetit te Mjekesise, Tirane.

1985 - 1988 Nenkryetar i Shoqates Shkencore te Studenteve te Universitetit te Tiranes.

1987 - 1988 Anetar i Keshillit Shkencor te Universitetit si perfaqesues i studenteve.
1996 - sot Bashkpunetor shkencor i klinikes se dermatololgjise te Universitetit te Janines Greqi.
2002 - 2004  Kryeredaktor dhe botues i AMJOL (Albanian Medical Journal OnLine).

2002-2011 Anetar i komisionit per organizimin e 6 Konferencave te Institutit te Studimeve dermatologjike ne Tirane. Drejtues i 3 Konferencave.

2004 Anetar i Redaksise se Revistes Acta Dermatologica Albanica.

2004 Nje nga themeluesit e Asociacionit te Dermatovenereologeve Shqiptare.

2005 – 2008 Bashkpunetor shkencor i Klinikes se Lazer dhe Transplant i Flokeve, Medical Center Athine.